สถานการณ์น้ำท่วม 7 วันล่าสุด
ทางหลวง 0 จังหวัด 0 สายทาง
ทางหลวงชนบท 1 จังหวัด 6 สายทาง

น้ำท่วมทั้งหมด