0
1,598
0
261
0
1,860

ภาพรวมอุบัติเหตุบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม (ถนน และ ราง)
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1,602 1,811 -11.54 232 257 -9.73 268 286 -6.29 1,869 2,142 -12.75

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1,598 1,799 -11.17 230 252 -8.73 261 281 -7.12 1,860 2,135 -12.88

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนน
ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1,315 216 1,570 274 45 281 9 0 9

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 920 57.57 152 1,004
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 215 13.45 39 271
3 เมาสุรา 195 12.20 21 192
4 อื่นๆ 268 16.77 49 393
รวมทั้งหมด 1,598 100.00 261 1,860
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 526 32.92 67 631
2 ชนท้าย 336 21.03 61 357
3 ชนกัน/เฉี่ยวชน 335 20.96 63 452
4 อื่นๆ 401 25.09 70 420
รวมทั้งหมด 1,598 100.00 261 1,860

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 952 38.84 735 179 1,136 ขับรถเร็วเกินกำหนด (433 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (164 คัน),เมาสุรา (156 คัน)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 649 26.48 353 101 792 ขับรถเร็วเกินกำหนด (367 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (95 คัน),หลับใน (43 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 595 24.28 364 87 663 ขับรถเร็วเกินกำหนด (303 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (78 คัน),หลับใน (45 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,012 63.33 164 1,192 รถจักรยานยนต์ (546 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (481 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (419 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (664 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (109 ครั้ง),หลับใน (93 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 138 8.64 24 170 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (63 คัน),รถจักรยานยนต์ (55 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (51 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (95 ครั้ง),หลับใน (12 ครั้ง),เมาสุรา (10 ครั้ง)
3 ทางแยก 127 7.95 19 166 รถจักรยานยนต์ (96 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (54 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (53 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (47 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (46 ครั้ง),เมาสุรา (16 ครั้ง)
4 อื่นๆ 321 20.09 54 332 รถจักรยานยนต์ (255 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (72 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (51 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (114 ครั้ง),เมาสุรา (95 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (56 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,598 100.00 261 1,860

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 199 12.45 43 204
2 04.01-08.00 น. 158 9.89 31 211
3 08.01-12.00 น. 281 17.58 29 320
4 12.01-16.00 น. 336 21.03 39 415
5 16.01-20.00 น. 392 24.53 62 451
6 20.01-24.00 น. 232 14.52 57 259
รวมทั้งหมด 1,598 100.00 261 1,860

ลำดับที่ ปี ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 2562 4 7 9 3 7 9 0 0 0
รวมทั้งหมด 4 7 9 3 7 9 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 12 เม.ย. 2562 02:39 ช่วงสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น ถึงสถานีรถไฟหินซ้อน 26 (หนองคาย ถึง กรุงเทพ) ล่อง 158 ลพบุรี ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 6 9
2 13 เม.ย. 2562 11:34 ช่วงสถานีรถไฟกระเปียด ถึงสถานีรถไฟทานพอ 445 (ชุมพร ถึง ชุมทางหาดใหญ่) ขึ้น 716 นครศรีธรรมราช ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 0 0
3 13 เม.ย. 2562 19:23 ช่วงสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ถึงสถานีรถไฟศาลายา 173 (กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช) ขึ้น 15 กรุงเทพมหานคร ชนคนเดินเท้า มีเครื่องกั้น 1 0
4 15 เม.ย. 2562 18:05 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ 38 (สุไหงโก-ลก ถึง กรุงเทพ) ล่อง 928.58 สงขลา ตกราง ทางตรง 0 0

ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จำแนกตามจังหวัด
จังหวัดที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) นครราชสีมา (85 ครั้ง)
2) สุพรรณบุรี (60 ครั้ง)
3) เชียงใหม่ (55 ครั้ง)
4) กรุงเทพมหานคร (42 ครั้ง)
5) สุราษฎร์ธานี (40 ครั้ง)
6) ลพบุรี (39 ครั้ง)
7) พัทลุง (36 ครั้ง)
8) ลำพูน (35 ครั้ง)
9) สกลนคร (34 ครั้ง)
10) เชียงราย (33 ครั้ง)
จังหวัดที่มี
ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) ลพบุรี(13 คน)
2) สุพรรณบุรี (11 คน)
3) เชียงใหม่,อุดรธานี,นครราชสีมา (10 คน)
4) บุรีรัมย์ (8 คน)
5) พะเยา,ขอนแก่น,นครศรีธรรมราช,นนทบุรี,ชัยภูมิ (7 คน)
6) สระแก้ว,สมุทรปราการ,ระยอง,สงขลา (6 คน)
7) อุบลราชธานี,นครปฐม,พระนครศรีอยุธยา,สุรินทร์,สระบุรี (5 คน)
8) นครสวรรค์,ราชบุรี,น่าน,กำแพงเพชร,กระบี่,ฉะเชิงเทรา,สุราษฎร์ธานี,กาญจนบุรี,เชียงราย,ร้อยเอ็ด (4 คน)
9) ชุมพร,สิงห์บุรี,นครพนม,พิจิตร,ชัยนาท,ชลบุรี,ภูเก็ต,เพชรบูรณ์,แพร่,กาฬสินธุ์,นราธิวาส (3 คน)
10) พัทลุง,ประจวบคีรีขันธ์,จันทบุรี,ตาก,กรุงเทพมหานคร,ปราจีนบุรี,เลย,อำนาจเจริญ,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก,สุโขทัย,นครนายก,สกลนคร,ยโสธร (2 คน)
จังหวัดที่มี
ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) นครราชสีมา(101 คน)
2) ลพบุรี (68 คน)
3) สุพรรณบุรี (64 คน)
4) สุราษฎร์ธานี (56 คน)
5) เชียงใหม่ (48 คน)
6) พัทลุง (47 คน)
7) ร้อยเอ็ด (45 คน)
8) เพชรบูรณ์ (44 คน)
9) กระบี่ (43 คน)
10) อุดรธานี (41 คน)
จังหวัดที่
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จำนวน 0 จังหวัด
จังหวัดที่ไม่มี
ผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จำนวน 9 จังหวัด
ตราด, ปทุมธานี, พังงา, ยะลา, สตูล, หนองบัวลำภู, อ่างทอง, เพชรบุรี, แม่ฮ่องสอน
จังหวัดที่ไม่มี
ผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
จำนวน 0 จังหวัด
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 68,246  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559